L’economia del coneixement al segle XXI [CA]

El nostre desenvolupament econòmic i social s’ha basat sempre en la llibertat per usar, estudiar, compartir i millorar el coneixement comú i la informació. Des de l’entrada en l’era digital, no obstant això, la llibertat per accedir i usar coneixement està fortament lligada a l’accés a la tecnologia i el programari. Més encara, l’accés i ús de la nostra herència cultural, desenvolupament econòmic així com la nostra organització política i social, es basen cada vegada més a la tecnologia i el programari. Al segle XXI, l’accés al programari determina com podem participar en la nostra societat

Per aconseguir un accés igualitari, incrementar el benestar i promocionar la llibertat d’elecció per a tots, necessitem garantir les mateixes llibertats que solíem tenir per al coneixement i aplicar-les al programari. Aquestes llibertats són certes en el cas del Programari Lliure: la llibertat d’ús per a qualsevol propòsit, d’estudi del codi font, de compartir amb el teu veí o amb qualsevol, i de millora i publicació del programari quan un vulgui. Usant i desenvolupant Programari Lliure, l’estat espanyol pot beneficiar-se d’aquestes llibertats per aconseguir l’autonomia digital, fomentar economies locals i incrementar el benestar tecnològic i intel·lectual de la gent.

Per a les eleccions generals de 2015, ens unim com un col·lectiu d’organitzacions benèfiques no governamentals i sense ànim de lucre per fer avançar a Espanya cap a la llibertat de l’era digital. Amb aquesta campanya demanem als candidats polítics de tots els partits que signin un pacte pel Programari Lliure: Aquest pacte convida al govern a ser un actor clau en la difusió i desenvolupament del Programari Lliure, fomenta l’ús del Programari Lliure en institucions i organismes públics, i aspira a maximitzar els beneficis tecnològics del Programari Lliure en la societat i economia espanyoles.