Llegeixi i/o ferm el pacte [CA]

Si vostè és un candidat en les eleccions generals del 2015 a Espanya, pot usar aquesta pàgina per mostrar el seu compromís amb el Programari Lliure i els seus beneficis per a l’estat, l’economia i la gent d’Espanya. Per fer això, pot descarregar el nostre formulari de signatura i enviar-nos la seva confirmació.

Pacte de la llibertat

Considerant que:

  • En una societat on la majoria d’interaccions descansen sobre tecnologies digitals, és el Programari Lliure – que qualsevol pot usar, estudiar, compartir i millorar – el que permet la participació política, econòmica i cultural de tot el món.
  • L’ús de formats de dades d’estàndards oberts és crític per aconseguir la interoperabilitat entre els diferents sistemes IT, i juntament amb el Programari Lliure, són essencials perquè els organismes públics s’alliberin del confinament tecnològic i actuïn autònomament.
  • El Programari Lliure ajuda al creixement de l’economia IT espanyola i crea ocupació domèstica permetent a les PIMES competir a nivell local i regional amb els monopolis estrangers de programari existents.
  • El Programari Lliure és essencial perquè els organismes públics actuïn autònomament, col·laborin globalment i incrementin la riquesa localment.

Jo prometo

  • promoure l’ús del Programari Lliure en totes les àrees de la vida pública, l’administració pública i l’educació pública
  • promoure la legislació per convertir al Programari Lliure en la primera opció en l’adquisició pública
  • promoure polítiques en favor del Programari Lliure i oposar-se a polítiques que ho discriminin
  • garantir per requeriment legal que tot el programari desenvolupat amb fons públics s’alliberi com a Programari Lliure, de manera que el públic i altres administracions puguin beneficiar-se d’ell
  • promoure el major ús possible d’Estàndards Oberts en el sector públic, així com la publicació i arxiu de totes les dades i documents públics en formats basats en Estàndards Oberts