Per què Programari Lliure? [CA]

En l’era digital, on la tecnologia i el programari compleixen un cada vegada més important rol en la societat, la política i l’economia, les quatre llibertats del Programari Lliure són més rellevants que mai: La llibertat per usar el programari sense restriccions innecessàries, per estudiar com funciona el programari, per ser capaç de compartir-ho amb qualsevol que desitgi, i la llibertat per millorar el programari per adequar-ho als nostres desitjos. Juntes, aquestes llibertats ofereixen accés, participació i autodeterminació per a tots. En una escala major, per a l’estat d’Espanya, aquestes llibertats proporcionen un entorn perquè les administracions públiques aconsegueixin una major autonomia digital, encoratgin el creixement de l’economia local i el potencial per transformar a Espanya en un autor intel·lectual del procés europeu de digitalització.

El Programari Lliure és una eina poderosa. Llegeixi com podem beneficiar-nos del Programari Lliure para …

… enfortir la nostra societat

Alliberant tecnologia com a Programari Lliure garanteix el dret de tots per usar i compartir programari amb el teu veí, el teu col·lega o amb qualsevol. Cada persona o família, cada institució, organització o empresa, pot beneficiar-se de la mateixa tecnologia avançada sense exclusió i sense costos. Des de sistemes operatius a aplicacions especialitzades, la gent es beneficia de l’accés obert a la tecnologia.

Quan l’estat crea i publica una aplicació, plataforma o servei de Programari Lliure, també proporciona una forma de retornar al públic el que el públic ha pagat indirectament. Aquesta és la raó per la qual hauria de ser obligatori publicar com a Programari Lliure el programari finançat amb fons públics.

… incrementa la nostra autonomia

El món del Programari Lliure és diferent. El Programari Lliure és interoperable, les seves dades són exportables i el seu codi font és públic. Això redueix l’oportunitat de formar monopolis. L’usuari i finalment l’estat guanyen autonomia mitjançant l’eliminació de monopolis tecnològics i les dependències associades en favor de la nostra crítica infraestructura de comunicació i tecnologia.

Donada la interoperabilitat del Programari Lliure, l’estat és lliure per canviar subministradors i proveïdors de serveis en lloc d’estar lligat a un client en una solució tancada d’un venedor. Un organisme públic pugues fins i tot desenvolupar programari per si mateix i, una vegada desenvolupat, publicar-ho com a Programari Lliure per compartir-ho amb altres institucions públiques. Una llicència lliure garanteix que exactament el mateix programari està disponible per a qualsevol altra institució pública sense pagaments de llicències o dependència de cap venedor. D’aquesta forma, el Programari Lliure ofereix a l’estat el poder d’invertir una vegada però beneficiar-se incomptables vegades.

El Programari Lliure ofereix transparència mitjançant el seu codi font públic. La transparència del codi font ajuda als seus col·laboradors a mantenir el codi net. No hi ha forma d’introduir codi “secret” dins del programari. La transparència ajuda a la seguretat del programari i evita fallades no desitjades. Només el Programari Lliure pot oferir semblant nivell de seguretat i autonomia al mateix temps.

… desenvolupa la nostra economia

Cada vegada que l’estat compra una solució no lliure, amb major probabilitat els diners es paga a monopolis globals de programari estrangers. El Programari Lliure, no obstant això, li ofereix a Espanya noves avingudes econòmiques perquè els diners pot invertir-se per contra en la pròpia economia IT nacional. La interoperabilitat del Programari Lliure proporciona llibertat a l’estat per canviar de subministradors i proveïdors de servei segons el seu desig. No hi ha necessitat d’un contracte especial amb un subministrador concret d’un país determinat.

Com tothom pot accedir al codi font i és lliure per usar i millorar el programari, l’estat espanyol és lliure per contractar persones o empreses de serveis locals per adaptar el programari existent a les seves necessitats específiques. Immediatament, les administracions públiques poden oferir treball als espanyols per localitzar, mantenir, desenvolupar i treballar en el seu propi sistema operatiu lliure i interoperable, incloent les aplicacions que necessitin. D’aquesta forma, el Programari Lliure ofereix la possibilitat de crear ocupació nacional en lloc de pagar a empreses estrangeres.

El Programari Lliure recolza una economia descentralitzada que permet la distribució de riquesa a nivell local i dóna ocupació directament a la gent d’Espanya. L’ús i desenvolupament de Programari Lliure ofereix a Espanya una sortida de la crisi, i una oportunitat d’estar al capdavant de la societat del coneixement i la informació europea.

Això és el perquè

Demanem a l’actual i futur govern d’Espanya confiar en la flexibilitat, autonomia, llibertat, riquesa i transparència que el Programari Lliure ofereix. I migrar tots els sistemes estatals al Programari Lliure, incloent l’administració pública i l’educació.

Amb un clar compromís del govern espanyol per usar i desenvolupar Programari Lliure, l’estat espanyol pugues

  • mantenir i desenvolupar sistemes IT estatals autònomament al marge d’empreses estrangeres, contractant en el seu lloc empreses i persones espanyoles locals que creen, mantenen i adapten programari nou o existent per a les seves pròpies necessitats
  • publicar i compartir el programari, de manera que totes les institucions públiques i la gent d’Espanya poden obtenir els beneficis del Programari Lliure
  • executar programari segur i transparent, en lloc de confiar en programari no revelat d’empreses estrangeres
  • adaptar i descentralitzar programari per als diversos idiomes d’Espanya i les necessitats específiques de les comunitats autònomes espanyoles